Welkom

Klederdracht is in verval, maar gelukkig is (nog) niet alle kennis verloren gegaan. in ons land zijn nog vele kledingstukken en sieraden van de klederdracht bewaard gebleven.
Maar… hoe zag het schoeisel er uit rond het jaar 1900?   Deze vraag bleef bij mij hangen. Het komt steeds vaker voor dat er jongeren en ouderen bij bepaalde gelegenheden de oude klederdrachten dragen, terwijl de schoenen afbreuk doen aan de kleding. De klederdracht in ere houden is een loffelijk streven, maar dan wel zoals het hoort. Juist om dit onderdeel onder de aandacht te brengen is deze website opgezet. als het tot meer bewustwording mag dienen, kunnen we al heel tevreden zijn, maar zijn er opmerkingen of aanvullingen we horen het graag!

Inmiddels wensen we veel kijk en leesplezier

Vriendelijke groeten

Meindert Visser